Kolik kdo dostává?

I kdyby si některý ze zaměstnavatelů před někým klekl na kolena, neuspěje, pokud chce, aby pro něj ten oslovený pracoval zadarmo. Zaměstnání je totiž, jak se všeobecně ví, výdělečná činnost, a každý ze zaměstnanců musí za svou námahu dostat adekvátní finanční odměnu.

Taková odměna se pochopitelně liší případ od případu. Různé profese jsou různě honorované, mzdy se ale liší i v jednotlivých podnicích stejného ekonomického odvětví, sehrává tu svoji roli třeba i výkonnost konkrétního zaměstnance, délka jeho praxe, zásluhy o určitou firmu, vzdělání, ba třeba i přízeň nadřízených či známost se šéfem. Ale každý nějaké peníze dostává.

počítání peněz

A je logické, že je taková odměna sjednávána už předem, že nikdo ze zaměstnanců nenastupuje do nějakého zaměstnání s tím, že teď bude pracovat a až pak se uvidí, zda a kolik za to dostane. Zaměstnanci je tak nabídnuta určitá hrubá mzda.

Ale co taková hrubá mzda znamená? Je to vlastně to, co na plat konkrétního zaměstnance firma vynaloží, kolik mu tato poskytne. Jenže tím to nekončí. Dříve než člověk svou mzdu dostane, je třeba provést přepočet hrubé mzdy na čistou https://www.kalkulackacistemzdy.cz/. Protože hrubá a čistá mzda jsou dva docela odlišné pojmy.

Než se z hrubé mzdy (tedy toho, co vynaloží zaměstnavatel na ohodnocení takového zaměstnance) stane mzda čistá (tedy to, co zaměstnanec skutečně dostane ‚na ruku‘), musí se z této strhnout sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. A případně pro změnu připočíst některá ze slev na dani, má-li na ni onen zaměstnanec nárok.

tři mince

Teprve poté je jasné, kolik zaměstnanec skutečně dostane. A to nebývá třeba ani zdaleka tolik, kolik si tento vydělal hrubého.

A tak by měl každý člověk už předem zkusit využít třeba nějakou takovou internetovou kalkulačku a přepočítat si, kolik že tedy při nabízené hrubé mzdě dostane čistého. Aby nakonec nebyl zklamán, až dostane to, co skutečně dostane.

Podobné příspěvky