Máte také drona?


Je to muž asi rok, co mi můj osmiletý syn Å™ekl, že by si přál nÄ›jakou zajímavou hraÄku. On už mÄ›l samozÅ™ejmÄ› jasnou pÅ™edstavu o té hraÄce, kterou by si přál, ale mÄ› stále tohle se obával říct, protože můj syn samozÅ™ejmÄ› ví, že nemáme doma moc penÄ›z a že já nejsem tak moc na techniku, jako tÅ™eba například můj bratr anebo jeho otec. Jeho otec dokonce pracoval v takové firmÄ›, kde právÄ› se prodávala různá technika a další technické vymoženosti. A když už jsem potom na syna uhodila, aby mi Å™ekl, co by si přál, tak mi Å™ekl, že je to docela drahé a že neví, jestli mi to má říct. Řekla jsem mu, aÅ¥ mi to zkusí říct a tÅ™eba to nÄ›jak vyÅ™ešíme a jeho vysnÄ›nou hraÄku v podobÄ› techniky mu tÅ™eba pořídíme.

Syn si přál drona.

Ze syna nakonec vylezlo, že by si přál nÄ›jakého drona. SamozÅ™ejmÄ› že vím, co je to dron a také víme, jak se ovládá anebo co to znamená a co se s tím dá dÄ›lat. Řekla jsem si, že je pÅ™eci opravdu tolik druhů dronů, že bych nÄ›jaký levný tÅ™eba do patnácti stovek mohla sehnat. Byla jsem opravdu ráda, že i jeho otec mi Å™ekl, že mi pÅ™ispÄ›je patnáct stovek, takže jsem si Å™ekla, že vyberu nÄ›jakého kvalitního robota anebo drona do tří tisíc korun, že udÄ›lám opravdu nejlépe. Je to podle mÄ› taková stÅ™ední cesta, že abych nekoupila nÄ›jaký auÅ¡us, ale nepotÅ™ebuji také koupit nic luxusního a dokonalého, protože syna to tÅ™eba za dva Äi tÅ™i mÄ›síce pÅ™estane bavit.

Drony jsou zábavné.

Nakonec to dopadlo tak, že jsme opravdu vybrali krásného robota, který nestál snad ani dva tisíce korun. Byl to takový robodron. Drony mám také ráda, zkouÅ¡ela jsem to asi pÅ™ed pÄ›ti lety ovládat a musím říct, že je to docela hodnÄ› zábavné. Tak jsem si Å™ekla, že když to bavilo mÄ›, i když nejsem moc na techniku, tak to samozÅ™ejmÄ› bude bavit i mého syna. Navíc můj syn si to přál už opravdu hodnÄ› dlouho, tak jsem si Å™ekla, že proÄ mu tohle nepřát a nesplnit, když si to tak moc pÅ™eje. Vzpomínám si na sebe, když já jako malá holka jsem taky snila o hraÄkách a nedostala jsem je, jak moc mÄ› to mrzelo.