Rubriky
Politika

Správná volba je důležitá

Státy fungují jenom tehdy, když mají nejen pracovité a zodpovědné obyvatele, ale i schopnou a zodpovědnou vládu a k ní patřící státní aparát. Šťastní pak jsou lidi, kteří takovou dokonalou vládu mají, protože těm ti nahoře slouží a pomáhají a rozhodují ve prospěch všech. A naopak je zle, když si lidi někde zvolí za svoje vládce někoho, kdo nemá na vysokých postech co pohledávat.

Když je vláda schopná, je i její politika dobrá a lidi si žijí spokojeně. Ale když si lidi nezvolí tak skvělou vládu, je situace horší a třeba i přímo tragická. Neschopní politici pro lidi sotva něco kloudného udělají a gauneři se nepolepší, když je jim daná politická moc, a škodí a škodí.

politika síly

A proto by si lidi měli vybírat svoje zástupce zodpovědně. Neměli by si myslit, že stačí zvolit příjemnou tvářičku nebo toho, kdo umí bezvadně slibovat. Z toho ještě nic dobrého nevzejde, populisti nikdy nikoho nezachránili. Voliči by měli číst nejenom nějaké ty slogany nebo předvolební letáky, kde se nabízí vždycky jen to, co chtějí lidi zřejmě slyšet, ale měli by i číst mezi řádky a hledat nesrovnalosti nebo něco nedůvěryhodné. A hlavně by si měl každý někoho vybrat a chodit k volbám. Aby podpořil toho, kdo mu nejvíc imponuje, a nenechal rozhodování jenom na jiných, kteří můžou mít a prosazovat i docela jiné zájmy.

Trump a USA

Když si někde vyberou dobré kandidáty, není jisté, že to přinese úspěchy, ale je jisté, že se dosáhne aspoň maximum možného. A to je pak docela jiný život, než když se díváme, jak nesprávní politici kradou, podvádějí, pletichaří, prostě škodí svému lidu, je to daleko lepší než diktatura, kdy si někdo silou urve moc a začne s pronásledováním svých odpůrců. Mám pravdu, že ano? Ale stejně nemáme často štěstí a nezvolíme si ideální vládu. A pak je to s námi nahnuté, pak abychom se báli budoucnosti, která nebude růžová.