Každý někam patří

Životní styl je vlastně způsob života určitých skupin lidí. Prostě co je normální v jedné komunitě nebo zemi, může být jinde považováno za neslušné či přímo nepřístojné. Životní styl je ovlivňován mnoha faktory. Tyto faktory tvoří vlastně takové hranice, za které by se chodit nemělo.

–   náboženství – postavte vedle sebe skupinky lidí například z Indie, Iránu a  
                       třeba Izraele. Myslím, že se s jejich zařazením nespletete.
–   vzdělání – a s ním spojené sociální postavení. Od lidí vysokoškolsky   
                       vzdělaných se jistě očekává určitý standart chování. Na druhou 
                       stranu oni si mohou vybrat, jestli se společnosti přizpůsobí. 
                       Ovšem, kdo vybočuje, bývá vyloučen.
–   rodina – pochopitelně, jak se chovají rodiče, musejí se chovat i děti. Ale 
                       většinou jen do určitého věku. Než si najdou svůj životní styl, 
                       který potom vnucují svým potomkům.
–   věk – jiným životem žijí lidé v domově důchodců a jiným na koleji. Jen si 
                       myslím, že si někdy takový kmet povzdechne, že měl volit ve 
                       svém mládí raději zdravý životní styl nežli se řídit heslem – Žij 
                       každý den naplno.
A těch vlivů bychom našli jistě ještě několik. Jsou ale lidé, kteří si svůj způsob života zvolit nemohou anebo ho nemohou plně ovlivnit.


Někdy není na vybranou

Myslím, že tím nejvyšším mantinelem, který se překročit dost dobře nedá, je zdraví. Pokud bude mít člověk takovou smůlu a přijde na svět s nějakým postižením, musí svůj životní styl přizpůsobit, ať chce nebo ne. Záleží však jen na něm, jestli bude nad svým životem zoufat anebo se vzepře a rozhodne se, že bude spokojený za každou cenu a přes všechny překážky, které se mu staví do cesty. A to si myslím, že je ten pravý životní styl.

Podobné příspěvky